--- NAVIGATIE ---

Douwe Willems   

 

Douwe Willems


Geboren ongeveer 1670 . Man.
Wonende te Flansum onder Rauwerd als boer.
Overleden op zaterdag 21 april 1736 te Flansum onder Rauwerd.

Op 29 maart 1702 worden Meynert Abes te Akkrum en Douwe Willems te Rauwerd benoemd tot curatoren over het weeskind Trijntje Bockes, dochter van Bocke Payes en Antje Willems.
Op 20 maart 1721 (UTI H2) verkoopt Douwe zijn 1/7 deel in stem 56 van Akkrum voor 615 cg. aan Riemer Clases Rypkema, bijzitter van Utingeradeel. In 1728 was Douwe gebruiker van stem 33 van Rauwerd, groot 66 2/3 pm. In 1738 was zijn weduwe gebruiker.

 
 • Zijn vader is:

 • Willem Meinerts
  Geboren ongeveer 1635 als zevende kind. Man.
  Wonende te Akkrum en te Irnsum als boer.
  Overleden voor 1702 te Irnsum.

 • Zijn moeder is:

 • Tetje Sakes
  Geboren ongeveer 1635 . Vrouw.
  Overleden voor 1676 .

 

Gehuwd

op donderdag 31 december 1699 te Rauwerd (geref.) (zelf ongeveer 29 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl