--- NAVIGATIE ---

Ruurd Ysbrands   

 

Ruurd Ysbrands


Geboren ongeveer 1670 als eerste kind. Man.
Wonende te Domwier onder Warga als boer.
Overleden ongeveer 1718 .

Ruurd Ysbrands is overleden tussen 1708 en 1718.

In 1696 (RA IDA N2 671) koopt Lysbet Jacobs, weduwe van Jacob Rintses, te Grouw 1/4 van de sate te Domwier te Warga, gebruikt door Ruyrd Ysbrants, van Mirck en Keimpe Jelgers te Deersum voor 53 gg. per pm.

In 1698 en 1708 is Ruurd  boer op Jousma sate te Domwier, stem 32 van Warga, groot 60 pm.

In 1704 (RA IDA J15 322) regelt Ruird Ysbrants te Warga, inmiddels hertrouwd met Jeltie Douwes, een verdeling van bezit met de volle ooms Tiepke en Siouke Douwes te Akkrum als voogden over zijn weeszoon Douwe bij zijn eerste vrouw Antie Douwes. Geaccordeerd wordt dat de weeszoon bij bereiken van volwassenheid 900 cg. uitgekeerd krijgt van moedersgoed plus 1/3 van 6 pm. te Haskerdijken, gemeenschappelijk bezit met genoemde Tiepke en Siouke. Ruird Ysbrants zet zijn handmerk maar Jeltie Douwes ondertekent (met onvaste hand).
 

 • Zijn moeder is:

 • Sytske Feytes
  Geboren ongeveer 1650 . Vrouw.
  Overleden na 1707 .

 

Gehuwd/relatie (1)

in 1695 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Antje Douwes (Antie)
  Geboren ongeveer 1670 te Akkrum. Vrouw.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk/relatie:
     voornaam:  gedoopt:    plaats:  overleden:  plaats:  kinderen:
  1 Sjoerdje Ruurds 22- 6-1697 Warga RK  - -1704     
  2 Douwe Ruurds 28- 7-1698 Warga RK 1- 4-1788 Irnsum 1

 

Gehuwd/relatie (2)

ongeveer 1701 (zelf ongeveer 31 jaar oud) met de ongeveer 26-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl