--- NAVIGATIE ---

Dirk Klazes   

 

Dirk Klazes


Geboren ongeveer 1670 . Man.
Wonende te Dongjum als boer.
Overleden op woensdag 16 maart 1729 te Dongjum.

Dirk werd bediend op 1 oktober 1728 en 3 maart 1729. Dirk werd ongeveer 59 jaar.

1728: Dirk Klases is gebruiker van stemkohiernummer 13 van Dongjum. Eigenaar is mevrouw De Wolf, weduwe Kamminga.

1728: Dirk Klases, papist, is eigenaar, cum sociis, van stemkohiernummer 2 van Pingjum. Gebruiker is Tjebbe Gerbens. Dit bezit is (gedeeltelijk) afkomstig van zijn tante Liskje Tjallings Andla.

Dirk gaat in ondertrouw op zaterdag 17 december 1707 te Franeker (gerechtelijk, attestatie afgegeven gereformeerd Franeker op 14 januari 1708), trouwt op zondag 15 januari 1708 te Dongjum (gereformeerd) op ongeveer 38-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Berber.


 
  • Zijn vader is:

  • Klaas Dirks
    Geboren ongeveer 1630 . Man.
    Wonende te Dongjum als boer.
    Overleden voor 1698 .

 

Gehuwd

op zondag 15 januari 1708 te Dongjum (zelf ongeveer 38 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl