--- NAVIGATIE ---

Trijntje Pieters   

 

Trijntje Pieters


Geboren ongeveer 1665 als vijfde kind. Vrouw.

Op 4 januari 1696 worden aangetrouwde oom van vaderszijde Claes Gerrits te Akmarijp en aangetrouwde oom van moederszijde Ulcke Aukes op De Scharren, huislieden, aangesteld tot voogden over Zacharias, in zijn 11de, en Jouk, in haar 6de, weeskinderen van wijlen Ruird Pyters bij Issien Sakes die hertrouwd is met Joannes Agricola, chirurgijn te Idskenhuizen. De kinderen worden bijgestaan door hun aangetrouwde oom Lolcke Jelles te Akmarijp.
Op 20 oktober 1697 vervangt aangetrouwde oom Lolcke Jelles, huisman te Akmarijp, de overleden Claes Gerrits als voogd, naast Ulcke Auckes, over Zacharias, in zijn 11de, en Jouck, in haar 6de, weeskinderen als voren.

 
 • Haar vader is:

 • Pieter Doedes
  Geboren ongeveer 1630 . Man.
  Wonende te Akmarijp en te Jongeburen onder Goïngarijp.
  Overleden in 1692 te Jongeburen onder Goïngarijp.

 • Haar moeder is:

 • Joukje Ruurds
  Geboren ongeveer 1630 . Vrouw.
  Wonende te Warga.

 

Gehuwd

ongeveer 1690 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer even oude :
 • Lolke Jelles
  Geboren ongeveer 1665 . Man.
  Wonende te Akmarijp als boer.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl