--- NAVIGATIE ---

Wick Sibrens   

 

Wick Sibrens


Vrouw. Wonende te Wolsum.
Overleden 1694 .

Notitie bij Wick:
In 1694 wordt de inventaris opgemaakt ten sterfhuis van Wick Sybrens van de goederen die zijn met haar 2e man Doecke Gerbens te wolsum heeft bezeten. zij hebben en dochter Jisk Doeckes, van 2 jaar. Pieter Ottes te Nijland en oom Albert Clasen zijn dan curator over Otte Bauckes, het weeskind van wijlen Wick sybrens bij haar eerste man Baucke Ottes.

 

 

Gehuwd (1)

met :

 

Gehuwd (2)

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl