--- NAVIGATIE ---

Hobbe Baerdt van Sminia   

 

Hobbe Baerdt van Sminia


Geboren in 1655 . Man.
Overleden in 1721 .

Hobbe Baerdt van Sminia was een vermogend man. In 1697 was hij de op één nar rijkste Fries, met een geschat vermogen van 450.000 gulden. Door zijn grote vermogen was hij in staat om in 1708 het grietmanschap van Hennaarderadeel voor zijn zoon Idzard te kopen. Hij betaalde daarvoor aan de vorige grietman Edzard van Grovestins 38.000 gulden. Hobbe kocht de state De Klinze te Oudkerk, die drie eeuwen lang door zijn nazaten werd bewoond.


 

 

Gehuwd/relatie

met :

  • Vrouw.

  • 1 kind uit dit huwelijk/relatie:
    voornaam:
    Idzart

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl