--- NAVIGATIE ---

Taede Meinderts   

 

Taede Meinderts


Geboren ongeveer 1649 als zesde kind. Man.
Wonende te Witmarsum als boer.
Overleden na 1728 te Witmarsum.

In 1698 en 1728 is Taede gebruiker van stem 50 van Witmarsum.
Taede Meynerts, huisman te Witmarsum, biedt, behoudens consent, op "seeckere huysinge, hovinge, sampt tuintie c.a." in gemeld dorp, door Jacob Willems in leven bewoond. In koop verkregen van Jacob Willems erven, getaxeerd op £ 114; toegewezen 26 september 1705. De erven bezitten 3 pm. land onder Bolsward (1738, 1748, floreen nummer 96).


 
 • Zijn vader is:

 • Meindert Paulus' (Meynert Pouuels)
  Geboren ongeveer 1609 te Longerhouw als eerste kind. Man.
  Wonende te Longerhouw en te Witmarsum als boer.
  Overleden voor vrijdag 30 januari 1665 te Witmarsum.

 • Zijn moeder is:

 • Botje Tjeerds (Tyaerdtsdr)
  Geboren ongeveer 1610 te Bolsward-Laard als tweede kind. Vrouw.
  Wonende te Zaard onder Bolsward.
  Overleden voor vrijdag 30 januari 1665 te Witmarsum.

 

Gehuwd

op woensdag 10 maart 1688 te Wonseradeel (zelf ongeveer 39 jaar oud) met de ongeveer 28-jarige:
 • Hylck Heeres
  Geboren ongeveer 1660 . Vrouw.
  Wonende te Witmarsum.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Meindert Taedes ca.  -1695 ca.  -1740 Witmarsum Froukje... 4

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl