--- NAVIGATIE ---

Douwe Douwes Hoitinga   

 

Douwe Douwes Hoitinga


Man. Gedoopt in 1647 te Schettens n.g..
Wonende te Schettens. te Engwier onder Makkum en te Tjerkwerd als boer, gedeputeerde van Wonseradeel Zuiderzeedijken en kerkeraadslid.
Overleden op vrijdag 4 juli 1710 te Witmarsum. Begraven te Schettens (in de kerk).

 

Gehuwd (1)

op donderdag 8 november 1668 te Pingjum (n.g. kerk) (zelf 0 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:

 

Gehuwd (2)

in 1683 te Tjerkwerd (kerk n.g.) (zelf 0 jaar oud) met de ongeveer 38-jarige:
  • Lolkje Wopkes Buma
    Geboren ongeveer 1645 . Vrouw.
    Wonende te Tjerkwerd.
    Overleden op dinsdag 23 september 1687 te Tjerkwerd. Begraven te Tjerkwerd (in de kerk niet in het Hommingagraf).
  • 1 kind uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl