--- NAVIGATIE ---

Fredse Rinnerts   

 

Fredse Rinnerts


Geboren ongeveer 1645 . Man.
Wonende te Doniaga als boer.
Overleden voor 1694 te Doniaga.

In 1689 is Fredse (deels) eigenaar en gebruiker van Doniaga 9 (stemkohier nummer 5).

Op 18 april 1694 worden de ooms Joseph Nolckes te Boornzwaag en Dedde Rinnerts in De Scharren aangesteld tot voogden over Nolcke, 22, Rinnert, 18, Joannis, 13, Anne, 8, en Antje, 5, de weeskinderen van Fredse Rinnerts en Tietske Nolckes, beiden te Doniaga overleden.

Op 16 april 1694 (RA DON N5 11) wordt te Doniaga de nalatenschap beschreven van Fredse Rinnerts op verzoek van Joseph Nolckes en Dedde Rinnerts als voogden over diens kinderen. Aangetroffen wordt "een silver hechten mes, 1 ander mes met een silv: ringh, 1 silv. haeck met een koocker en 3 silveren banden daerom en een silveren vrouwe hechten mes, 2 silv: kettinghs daer aen een silv: beecker, 2 silv: lepels, 1 geheel silv: koocker met 2 dub: silv: kettingen, fluwelen ponckje een silv: haeck daer aen, een silveren onderriem, een silveren haeck met twee dubbelde silveren kettingen met 7 mesken sleutels, een silv: kistie daer in een silveren vingeren hoed, drie gouden ringen daer onder een trouwringh, een gouden ringh met 7 onfine steenen, een gouden verkeerde Jacob, 1 silv: dopcke op een mes". Vastgoed: 11/12 van een sate te Doniaga groot 14 koegangen en ruim 60 pm meden, gekocht van de Staten per 18 oktober 1689 en de andere 1/12 gekocht per 13 mei 1689 van Hans Annes, 11 pm die Fredse geërfd had van zijn ouders.

Op 19 mei 1699 wordt oom Pyter Nolckes aangesteld tot voogd over Joannes, 19, Anne, 16, en Antie, 12, Fredses, bijgestaan door hun broer Nolcke Fredses.
Op 19 mei 1699 (RA DON O14) overlegt Joseph Nolckes een rekening van zijn voogdij sedert zijn autorisatie in 1694 over de weeskinderen van Fredse Rinnerts en Tietscke Nolckes te Doniaga in handen van de meerderjarige Nolcke Fredses en van Pyter Nolckes, huisman te Smallebrugge. De kinderen zijn mede-erfgenamen van hun tante Tzietsch Nolckes. In de marge accorderen de meerderjarige Johannes en Anne Fredses in 1710 met de dan nog minderjarige Antie Fredses.


 

 

Gehuwd

in 1670 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl