--- NAVIGATIE ---

Ysbrand Rienx   

 

Ysbrand Rienx


Geboren ongeveer 1645 . Man.

In augustus 1664 kopen en in september 1664 (RA IDA N1 405, 408) verkopen Isbrand Riencx en vrouw een huis te Warga van Sybolt van Popma en aan Omke Sipkes en vrouw voor 168 respectievelijk 145 gg.

In 1664 (RA IDA R4 225v) lenen Ysbrand Rienx en Syts Feytes te Warga 100 gg. van Sierck Broers en Rinck Clases.

In 1679 (RA IDA N2 167, 170) wordt bijzitter Wiegersma met een hoogste bod van 192 gg. eigenaar van "het Casteel" te Warga, bewoond door Isbrant Rienx.
In 1685 (RA IDA N2 333) kopen Isbran Rienicx en vrouw het huis te warga dat zij bewonen van Sjoerd Meles, erfgenaam van zijn vader Meles Æsges, voor 74 gg. De kinderen van Wopcke Sybrens Wygersma zijn rondom belenders, de vaart ten zuiden.


Mr. S.Sj.N. Hettinga:
Het is de enige Ysbrand te Warga die sporen nalaat en bovendien - inderdaad - getrouwd met een Syts. Finaal bewijs dat dit het juiste echtpaar is wordt ons geleverd door hun dochter Grietje die haar laatste zoon Feyte noemt.
Bonny van der Werf heeft argumenten om te kiezen voor: Isbrandt Hilles, geboren omstreeks 1646, die op 18-01-1664 in Idaarderadeel trouwde met Reynercke Freerx, als vader van Sytse Ysbrands (getrouwd met Antje Rommerts).

 

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1668 (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl