--- NAVIGATIE ---

Joseph Nolkes Swaga   

 

Joseph Nolkes Swaga


Geboren ongeveer 1642 te Akkrum als eerste kind. Man.
Wonende te Boornzwaag als boer, ontvanger en dorpsrechter van Boornzwaag.
Overleden op woensdag 24 december 1738 . Begraven te Teroele.

Op 20 maart 1669 worden Joseph Nolckes te Boornzwaag en Mirck Sybrens te Smallebrugge aangesteld tot voogden over Pyter, Eelcke, Tiesk en Elant Nolckes, weeskinderen van Nolcke Ulckes Swaga.

In 1674 (RA DON O12 538) overlegt mede-voogd Mirck Sybrens Swaga een rekening van zijn voogdij sedert 1671 over de vier jongste kinderen in handen van Joseph Nolckes, Fresse Rinnerts en Jacob Saskers. Ontvangsten 2175 carg., uitgaven 1623 carg.
Op 13 november 1674 vervangen Fresse Rinnerts en Jacob Saskers Mirck Sybrens Swaga als voogd over de jongste vier weeskinderen van Nolcke Uylckes.
In 1694 (RA DON N5 21) treedt Joseph Noolckes op die vanwege zijn vrouw Aegh Annes mede-erfgenaam was van Jayts Annes, mede vanwege haar overige erfgenamen. Jayts had een vordering van 500 goudg. plus rente daarover op wijlen Ypke Piers als erfgenaam van zijn moeder Lisck Ypkes. De naaste bloedverwanten hadden afstand gedaan van de nalatenschap van Ypke en daarom meldt Joseph zich als "praegnantste en eenighste crediteur".

Op 18 april 1694 worden de ooms Joseph Nolckes te Boornzwaag en Dedde Rinnerts in De Scharren aangesteld tot voogden over Nolcke, 22, Rinnert, 18, Joannis, 13, Anne, 8, en Antje, 5, de weeskinderen van Fredse Rinnerts en Tietske Nolckes, beiden te Doniaga overleden.

In 1699 (RA DON O 14 nr 110) overlegt Joseph Nolckes een rekening van zijn voogdij sedert zijn autorisatie in 1694 over de weeskinderen van Fredse Rinnerts en Tietscke Nolckes te Doniaga.

Joseph Nolckes, papist, is eigenaar en gebruiker van stem 10 van Boornzwaag 1698. In 1640 was Eelke Uylkes eigenaar, vermoedelijk een verschrijving voor Nolcke Uylkes. Nog in 1738 is Joseph eigenaar van de sate, in 1748 zijn Anne Lolkes uit naam van zijn vrouw en Claas Tietskes eigenaars. Zo ook in 1758 en in 1768 Anne Lolkes uit naam van zijn vrouw. Sedert 1728 is Anne Lolkes ook gebruiker. In 1778 is Johannes Annes, "roomsgesind", eigenaar en gebruiker.
In 1712 (RA UTI J4 71v) lenen Jorryt Andries en Tiepke Tiebbes 50 carg. van Joseph Noolkes Swaga te Boornzwaag en Theunis Andries bij Langweer als voogden over het weeskind van Pyter Nolkes.


 
 • Zijn vader is:

 • Nolke Uilkes
  Geboren ongeveer 1615 als vierde kind. Man.
  Wonende te Boornzwaag.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Saakles Djurrema
  Geboren ongeveer 1620 als vierde kind. Vrouw.
  Wonende te Friens.
  Overleden voor 1668 te Boornzwaag.

 

Gehuwd (1)

met :
 • Aagje Annes
  Geboren ongeveer 1645 als vierde kind. Vrouw.
  Wonende te Heeg en te Boornzwaag.
  Overleden voor vrijdag 20 november 1711 .

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    overleden:  partner:    kinderen:
  1 Antje Josephs ca.  -1670   Pieter ... 2
  2 NN Josephs ca.  -1677 25 9-1708 Pieter   

 

Gehuwd (2)

op vrijdag 20 november 1711 te Doniawerstal (zelf ongeveer 69 jaar oud) met de ongeveer 46-jarige:
 • Antje Meyes
  Geboren ongeveer 1665 . Vrouw.
  Wonende te Jongeburen onder Goïngarijp en te Boornzwaag.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl