--- NAVIGATIE ---

Sikke Tjallings Andla   

 

Sikke Tjallings Andla


Geboren ongeveer 1640 . Man.
In leven veerschipper.
Overleden voor zaterdag 28 oktober 1690 .

28 oktober 1690. Autorisatie van Hans Douwes te Achlum en Sytse Clasen te Kubaard tot curatoren bonorum over de goederen van Jan Sickes, omtrent 4 jaar, zoon van Sicke Tjallings bij Gretske Jans. De moeder is requirante.
Sikke trouwt in 1663 (proclamatie gerechtelijk Franeker op 22 augustus 1663) op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) waarschijnlijk met waarschijnlijk de ongeveer 23-jarige Jetske Klases. Jetske is geboren rond 1640.
Sikke gaat in ondertrouw op woensdag 24 oktober 1685 te Franeker (gerechtelijk, hij van Franeker en zij van Boksum), trouwt op zondag 11 november 1685 te Franeker (gerechtelijk) op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 20-jarige Gretske Jans. Gretske, wonende te Boksum, is geboren rond 1665.
Gretske was later gehuwd (2) met Jan Simkes Wisma.
 
 • Zijn vader is:

 • Tjalling Feddriks Andla
  Geboren ongeveer 1600 . Man.
  Wonende te Ried.
  Overleden op zondag 11 januari 1643 te Franeker (Martinikerk).

 • Zijn moeder is:

 • Aukje Ennes Monsma
  Geboren ongeveer 1600 . Vrouw.
  Wonende te Tzum als boerin.
  Overleden in 1669 .

 

Gehuwd (1)

op woensdag 22 augustus 1663 te Franeker (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Gehuwd (2)

op zondag 11 november 1685 te Franeker (zelf ongeveer 45 jaar oud) met de ongeveer 21-jarige:
 • Gretske Jans
  Geboren ongeveer 1664 te Boksum. Vrouw.
  Wonende te Boksum.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    partner:    kinderen:
  Jan Sikkes ca.  -1686 Baatje ... 2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl