--- NAVIGATIE ---

Sierck Sickes Gerlsma   

 

Sierck Sickes Gerlsma


Geboren ongeveer 1638 . Man.
In leven huurder van Doniastate in Kimswerd.
Overleden voor zaterdag 7 mei 1672 .
Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).
 • Zijn vader is:

 • Sicke Hayes Gerlsma
  Man. Wonende te Zurich nr. 1 van het stemcohier. als mederechter van Wonseradeel.
  Overleden voor zaterdag 23 april 1650 te Zurich.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Siercks (of Antie) Donia
  Geboren ongeveer 1610 te Kimswerd. Vrouw.
  Overleden in 1653 te Zurich.
  Zij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl