--- NAVIGATIE ---

Willem Meinerts   

 

Willem Meinerts


Geboren ongeveer 1635 als zevende kind. Man.
Wonende te Akkrum en te Irnsum als boer.
Overleden voor 1702 te Irnsum.

Op 29 april 1665 (UTI J2 320) waren Ytse Ottes en Lysbeth Jans te Akkrum 50 gg. schuldig aan Willem Meinerts en zijn vrouw te Akkrum.
Op 29 april 1668 (Uti J2) waren Willem Meinerts en Tet Sakes, wonende te Irnsum, 1000 cg. schuldig aan Abe Meinerts en Antje Annes te Akkrum.
Op 1 mei 1673 (RAU U7 73) leenden Willem Meinerts en Tet Sakes te Irnsum  500 gg. van Hoyte Johaens en Yttie Tiessesdr.

Op 6 mei 1673 (RAU U8 40) waren Willem en Tet nogmaals 600 cg. schuldig aan Abe Meinerts.

Op 12 februari 1673 (UTI G2 183) wordt Willem Meinerts te Irnsum genoemd bij de verdeling van de nalatenschap van zijn zwager Cornelis Cornelis'.
Op 11 mei 1691 worden Hoite Eelties en Hans Saekes aangesteld tot voogden over Douwe, 21, en Meinert, 17, de weeskinderen van Willem Meynerts en wijlen Teth Saekes.

In 11 mei 1691 (RAU L5 158) wordt ge´nventariseerd ten huize van Willem Meinerts te Irnsum in verband met het overlijden van Teth Saekes op verzoek van Bocke Payes, man van Antie Willems, en van Hans Saekes en Hoite Eelties als voogden over Douwe en Meynert Willems, de kinderen van wijlen Tet Saekes. Alle vastgoed dat wordt beschreven is afkomstig van Teth: 9 pm. minus ╝ te Akkrum, gemeenschappelijk bezit met Lipck Saekes, 1/8 van 3 pm. plus ╝ op de Nije Camp en een sate van 56 pm. te Birstum onder Nes.

Op 11 november 1695 (IDA N1) wordt Willem Meinerts genoemd bij de erfgenamen van Meinert Willems, die hun aandeel in de landerijen van Nijdamstrastate, verkregen uit de nalatenschap van Jan Willems, verkopen aan Bote Idses Nijdam te Grouw.

Op 20 mei 1698 (RAU L6) verzoekt Willem Meinerts de inventaris ten huize van zijn dochter Antje Willems, wanneer haar man Bocke Payes overleden is, als grootvader van Trijntje Bockes, oud 8 jaar.
In 1698 is Willem Meinerts, eigenaar van stem 56 van Akkrum (naast de Boskpleats), als vader over zijn twee kinderen en bestevader over zijn kleinkinderen. Tevens is hij eigenaar van de helft van stem 19 van Nes, als vader van Douwe Willems en bestevader van het weeskind van Antje Willems.
Willem trouwt rond 1660 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Tetje Sakes, dochter van Sake Hoytes Hobma en Antje Sjoerds Wiarda. Tetje is geboren rond 1635, is overleden voor 1676. Tetje werd hoogstens 41 jaar.

Van Willem en Tetje zijn drie kinderen bekend.


 
 • Zijn vader is:

 • Meinert Willems Nijdam
  Geboren ongeveer 1590 als vierde kind. Man.
  Overleden voor maandag 18 november 1652 .

 • Zijn moeder is:

 • Tet Heeres
  Geboren ongeveer 1600 . Vrouw.

 

Gehuwd/relatie (1)

in 1660 (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Gehuwd/relatie (2)

op zondag 6 september 1676 te Rauwerderhem (zelf ongeveer 41 jaar oud) met :
 • Tytje Gosses
  Vrouw. Wonende te Wirdum.
  Overleden ongeveer 1716 .

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Bote Willems ca.  -1680 31 1-1740 Roodhuis (r.k.) Tjamke ...
  Pietrik...
  5

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl