--- NAVIGATIE ---

Haye Sickes Gerlsma   

 

Haye Sickes Gerlsma


Geboren in 1632 te Zurich. Man.
Wonende te Zurich als ontvanger.

Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).
 • Zijn vader is:

 • Sicke Hayes Gerlsma
  Man. Wonende te Zurich nr. 1 van het stemcohier. als mederechter van Wonseradeel.
  Overleden voor zaterdag 23 april 1650 te Zurich.

 • Zijn moeder is:

 • Antje Siercks (of Antie) Donia
  Geboren ongeveer 1610 te Kimswerd. Vrouw.
  Overleden in 1653 te Zurich.
  Zij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

Gehuwd/relatie

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl