--- NAVIGATIE ---

Egbert van Baerdt   

 

Egbert van Baerdt


Geboren in 1627 . Man.
In leven grietman in Haskerland.
Overleden in 1669 .

Drie generaties uit de familie (van) Baerdt waren grietmannen in Haskerland. De laatste, Egbert van Baerdt (1627-1669), trouwde met Aurelia van Hillema. Dit echtpaar had grootse plannen voor de bouw van een state in Joure. De tekeningen waren gemaakt maar het projekt is door het overlijden van de opdrachtgever nooit uitgevoerd. Zijn weduwe hertrouwde met de predikant Cornelius Tenninck. Haar zaken werden echter lange tijd behartigd door haar stiefbroer Hessel Vegilin van Claerbergen, die ook haar familiepapieren beheerde. Uiteindelijk werd hij ook haar executeur-testamentair. Aurelia's moeder Fokje van Sminia hertrouwde na het overlijden van haar eerste man Frederik van Hillema (overleden in 1636) met Philip Ernst Vegilin van Claerbergen. De van Baerdts hadden uitgebreide bezittingen in Haskerland, die voor een deel vererfden op de Vegilins.
 

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl