--- NAVIGATIE ---

Rintje Meyes Hylckama   

 

Rintje Meyes Hylckama


Geboren ongeveer 1625 als zevende kind. Man.
Wonende te Broek als boer en kerkvoogd.
Overleden ongeveer 1685 te Broek.

Rintje is overleden 1684 of 1685 te Broek (Don.). Rintje werd hoogstens 60 jaar.

Op 20 april 1670 vervangt oom Rentke Meyesz de overleden Juucke Meyes als voogd over Grietie, 12 jaar, weesdochter van Jenne Ottes en Trijn Meyedr.
Op 6 juli 1674 worden in Doniawerstal Rintie Meyes en Greelt Juckes aangesteld tot voogden over de weeskinderen van wijlen Jucke Meyes en Hylck Idses.
In 1682 (RA DON O13 62) overleggen Rintie Meyes Hylckama te Broek en Grueelt Juckes te Joure rekeningen van hun voogdij over Idts, in zijn 24ste jaar, Meye en Grietje Juckes, de weeskinderen van wijlen Jucke Meyes bij Hylck Idses, die hertrouwd is met Marten Sytses. Het blijkt dat de kinderen mede-erfgenamen zijn geworden van hun tante Siouck Meyes.

In 1684 (RA DON O13 78) overleggen Rintie Meyes, huisman te Broek, en Grueelt Juckes te Joure de rekening van hun voogdij sedert 1682 over genoemde kinderen. Rintie wordt vervolgens van wege zijn hoge leeftijd van de voogdij ontslagen. De oudste zoon Idts Juckes is inmiddels meerderjaring en hij neemt de voogdij over zijn zus Griet Juckes op zich.

In 1685 (RA DON O13 101) wordt te Broek de nalatenschap beschreven van Feick Jans, weduwe van Rintie Meyes, op verzoek van Greelt Rinties en Claes Gerrits. Onder anderen wordt een vordering van 100 cg. uit 1685 op Greelt Rinties en vrouw beschreven.


 
 • Zijn vader is:

 • Meye Greelts
  Geboren ongeveer 1580 . Man.
  Wonende te Broek als boer.
  Overleden in 1667 te Broek.

 • Zijn moeder is:

 • Grietje Heeres
  Geboren ongeveer 1590 . Vrouw.
  Wonende te Oppenhuizen en te Broek.

 

Gehuwd

op zondag 27 maart 1650 te Doniawerstal (zelf ongeveer 25 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:
 • Feikje Jans
  Geboren ongeveer 1627 . Vrouw.
  Wonende te Sijbrandaburen en te Broek.
  Overleden in 1685 te Broek.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  partner:    kinderen:
  Jan Rintjes ca.  -1655    -1684 Atje Pi... 1

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.sta-data.nl