--- NAVIGATIE ---

Sioert Bottes   

 

Sioert Bottes


Geboren ongeveer 1623 als eerste kind. Man.
Overleden op dinsdag 24 oktober 1690 te (onder) Bolsward.

Sioert Bottes, geb. circa 1623, overl. (onder) Bolsward 24.10.1690, trouwt (derde proklamatie stadhuis Bolsward 16.4.1645) Trijntje Mertens, geb. circa 1622, overl. (onder) Bolsward 20.4.1686.


In de jaren 1647-Æ59 kopen Siouck Claesedr, weduwe van Botte Siuertsen, en Sioerdt Bottisz en Trijntie Martens in totaal 15½ pm lands van het grondgebied van het aangrenzende Cnossens. Daarmee kwam hun sate op een grootte van 85 pm (blijkens floreenkohier van 1700), waaronder 23 pm van het weeshuis en armhuis van Bolsward. 
 • Zijn vader is:

 • Botte Siurdtsz
  Geboren als zesde kind. Man. Wonende te Saard als boer.
  Overleden op zaterdag 16 maart 1641 te (onder) Bolsward.

 

Gehuwd

op zondag 16 april 1645 te Bolsward stadhuis (zelf ongeveer 22 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:
 • Trijntje Mertens
  Geboren ongeveer 1622 . Vrouw.
  Overleden op zaterdag 20 april 1686 te (onder) Bolsward.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl