--- NAVIGATIE ---

Johannes Sytses Engwerda   

 

Johannes Sytses Engwerda


Geboren ongeveer 1620 als derde kind. Man.
In leven apotheker.
Overleden in 1683 te Bolsward (Martinikerk).

Johannes was afkomstig van Poppingwier en in 1654 burger van Bolsward geworden. In 1672 speelt hij een rol in de verhalen van pastoor Andreas Tiara van Oosterend.
In 1677 (RA BOL Q19 353) wordt te Bolsward het sterfhuis beschreven van Pytrick Pytters, laatst weduwe van Douue Idses Rispens, op verzoek van Louw Tymens Tabintjema, Johan Lolckes Rispens, Ippe Ippes,  Ieme Siuuckes en Johannes Engwerda als voogden over Petronella, in haar 7de, en Doede, in zijn 6de, kindskinderen van de overledene. Pytrick had op 18 oktober 1677 haar testament gemaakt.
Bij zijn overlijden in 1683 was hij nog eigenaar van "de gerechte doorgaende vijftepart van de sate en landen Engwirda clooster genaamt" onder Poppingawier (stem 5), dit is de voormalige locatie van het klooster Engwerd. In 1640 bestond deze sate nog geheel uit kloosterland.

Johannes trouwt op donderdag 20 mei 1655 te Bolsward (gerechtelijk, hij van Bolsward en zij van Franeker, hij is apotheker, met consent van ouders en vrienden) op ongeveer 35-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Antje Jans Engels. Antje is geboren rond 1635, is overleden voor zondag 3 januari 1677, is begraven te Bolsward (Martinikerk). Antje werd hoogstens 42 jaar. Johannes gaat in ondertrouw op zondag 3 januari 1677 te Bolsward (gerechtelijk, hij is weduwnaar en apotheker, zij is weduwe van Joucke Jouckes), trouwt op dinsdag 2 februari 1677 te Bolsward (gerechtelijk) op ongeveer 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 47-jarige Ansck Jelles. Ansck, wonende te Bolsward, is geboren rond 1630.
Ansck was eerder gehuwd (1) met Joucke Jouckes.


 
 • Zijn vader is:

 • Sytse Ates
  Geboren ongeveer 1580 . Man.
  Wonende te Poppingawier als boer en kerkvoogd.
  Overleden voor zaterdag 13 maart 1660 te Sneek.

 • Zijn moeder is:

 • Sjoukje Sakes
  Geboren ongeveer 1585 . Vrouw.
  Overleden voor zaterdag 13 maart 1660 te Sneek.

 

Gehuwd (1)

op donderdag 20 mei 1655 te Bolsward (zelf ongeveer 35 jaar oud) met de ongeveer 20-jarige:
 • Antje Jans Engels
  Geboren ongeveer 1635 . Vrouw.
  Overleden voor zondag 3 januari 1677 te Bolsward (Martinikerk).

 

Gehuwd (2)

op dinsdag 2 februari 1677 te Bolsward (gerechtelijk) (zelf ongeveer 57 jaar oud) met de ongeveer 47-jarige:
 • Ansck Jelles
  Geboren ongeveer 1630 . Vrouw.
  Wonende te Bolsward.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl