--- NAVIGATIE ---

Harmen Wytses Rollema   

 

Harmen Wytses Rollema


Geboren ongeveer 1620 . Man.
Wonende te Kubaard.
Overleden voor zaterdag 24 mei 1664 te Kubaard.

1640: Harmen Wytses Rollema is eigenaar en gebruiker van de sate op de Gaast onder Kubaard, stemkohier nr 13 - floreenkohier nr 11.
Op 24 mei 1664 worden de ooms Oege en Tyaerd Johannes' aangesteld tot voogden over Johannes, 20, Goyts, 15, Gerbrich, 11, en Wyts, 5, de weeskinderen van Harmen Wytses Rollema, overleden te Kubaard.

 
 • Zijn vader is:

 • Wytse Rennerts Rollema
  Geboren ongeveer 1578 . Man.
  Wonende te Kubaard als rechter, ontvanger en boer.

 • Zijn moeder is:

 • Gerbrich Feckes
  Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.
  Wonende te Kubaard.

 

Gehuwd

op dinsdag 21 oktober 1642 te Hennaarderadeel (zelf ongeveer 22 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl