--- NAVIGATIE ---

Meint Martens   

 

Meint Martens


Geboren ongeveer 1615 als tweede kind. Man.
Wonende te Tjerkgaast als boer.

Meint trouwt op maandag 13 september 1638 in Doniawerstal op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 18-jarige Wytske Reins. Wytske, wonende te Noordwolde (H.O.), is geboren rond 1620.

Meint trouwt op maandag 2 april 1646 in Doniawerstal (protest omdat zij "voor wettelick gaergeven al tot malcanderen sijn gecomen") op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 18-jarige Neeltje Sytses, dochter van Sytse Ages (boer) en Inthie Tietses. Neeltje, wonende te St. Nicolaasga, is geboren rond 1628.


In 1663 (RA DON O10 nr 29) verzorgen Anne Martens en Hans Tyetses als voogden over de weeskinderen van Neeltie Sytses bij haar eerste man Meynt Martens te St. Nicolaasga een scheiding met Jolle Wybes, tweede man en weduwnaar van Neeltie, mede vanwege zijn vier kinderen bij haar. Broer Tyetses tekent de akte voor Hans Tyetses.

In 1667 (RA DON O11 nr 38) zijn Broer en Hans Tytsis beiden overleden. Sytse Gerbens overlegt nu een rekening van de voogdij over Marten Meints, diens zuster Ints is ook overleden.
In 1669 (RA DON O12 129) overlegt Ancke Anne Martensdr de rekening van wijlen haar man Sytse Gerbens als voogd over Marten Meynts, nu meerderjarig.

 
 • Zijn vader is:

 • Marten Idses
  Geboren ongeveer 1575 . Man.
  Wonende te Doniaga, te Noordwolde (H.O.) en te Tjerkgaast.
  Overleden voor 1639 te Tjerkgaast.

 • Zijn moeder is:

 • Barber Agges
  Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.
  Overleden 99 april 1655 te Tjerkgaast.

 

Gehuwd (1)

op maandag 13 september 1638 te Doniawerstal (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:
 • Wytske Reins
  Geboren ongeveer 1620 . Vrouw.
  Wonende te Noordwolde (H.O.).

 

Gehuwd (2)

op maandag 2 april 1646 te Doniawerstal (zelf ongeveer 31 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl