--- NAVIGATIE ---

Marij Tjeerds (Tyaerdts)   

 

Marij Tjeerds (Tyaerdts)


Geboren ongeveer 1613 als derde kind. Vrouw.
Wonende te Zaard.
Overleden voor 1640 .

Marij Tyaerdts, van Zaard, trouwt (derde proklamatie stadhuis Bolsward 1 juni 1636) Jan Pouwels, van Longerhouw, boer op stem 49 van Witmarsum; broer van Meynert.

In 1640 is Jan gebruiker van stem 49 van Witmarsum, groot 62,5 pm., eigenaar is het Armenhuis te Bolsward. In 1698 is zijn zoon Paulus Jans gebruiker.
In 1640 wordt op Anleburen onder Witmarsum de nalatenschap beschreven van Mari Tiaerdsdr, vrouw van Jan Pouwels die hertrouwd is met Foockel Hylckedr. Oom Pytter Tiaerds van moederskant wordt aangesteld tot voogd over Mari Jansdr, circa 2¼ jaar oud; voorts present: zijn broer Meinert Pouwels, de ooms Jelbe Micx en Taede Tades en Epe Hiddes, stiefvader, en Sytske Doeckedr, moeder van Foockel.
Zilver: een silueren onderriem, twee silueren kettens met een koker, een tassche met een silueren kette en knoop, twee siluer hoofdemessen, vier gouden ringen, een silueren vingerroedt.
Vastgoed: de huizing te Anleburen, samen met Mari aangekocht van Heyn Heynsen, gebruik van 63½ pm van het armhuis te Bolsward, bezwaard met 25½ floreen lasten, aangekocht voor 4853 goudg. Afkomstig van Jan: 1/3 van 8 pm bij Schraarderzijl; van Marij: circa 6 pm 1 eins aan verschillende stukken, dat laatste land is al verkocht.
Tegoed van de vervallen staat van Haentie Douwes, nu binnenvader van het weeshuis te Franeker 85 goudg. (kennelijk dubieuze debiteur). Inbreng van Jan bedroeg 2250 goudg. met 240 goudg. van verkocht land te Longerhouw etc., van Marij 1900 goudg. (waarvan een deel onder haar broer Pytter berust).
In 1644 regelt Pytter Tyaerts tot Saard bij Bolsward als voogd over Marij Jans, enige dochter en erfgename van Marij, een scheiding met haar vader. In 1660 tekent Marij Jans, vrouw van Gerben Piers, te Witmarsum voor ontvangst van 1600 goudg. van vader Jan Pouuels.Pyter Tjaerdts en Meinert Pouwels treden in 1685 op als curatoren divisionis over de kinderen van wijlen Marij Tjaerdts en Jan Pouwels.

 
 • Haar vader is:

 • Tjeerd Sjoerds (Tiaerdt Sioerdts)
  Geboren ongeveer 1580 als tweede kind. Man.
  Wonende te Saard onder Bolsward.
  Overleden voor 1630 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward.

 • Haar moeder is:

 • Hylkje Sytses (Hylck Sydtsis)
  Geboren ongeveer 1570 . Vrouw.
  Overleden op zondag 20 maart 1639 te Saard onder Bolsward. Begraven te Bolsward (Martinikerk).

 

Gehuwd

op zondag 1 juni 1636 te Bolsward stadhuis (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:
 • Jan Paulus' (Pouwels)
  Geboren in 1612 als tweede kind. Man.
  Wonende te Longerhouw en te Witmarsum als boer op stem 49 van Witmarsum.
  Overleden ongeveer 1670 te Witmarsum-Andlaburen.

 • 1 kind uit dit huwelijk:
     voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  1 Marij Jans ca.  -1638 17 10-1676 Witmarsum Gerben ... 2
  6 kinderen uit ander(e) huwelijk(en)/relatie(s).


 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl