--- NAVIGATIE ---

Jucke Meyes   

 

Jucke Meyes


Geboren ongeveer 1613 als tweede kind. Man.
Wonende te Broek.
Overleden 99 maart 1670 .

Jucke gaat in ondertrouw op maandag 17 oktober 1639 te Langweer (gereformeerd) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Trijntje Ulckes. Trijntje is geboren rond 1615.

Jucke trouwt in 1658 op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Hylkje Idses. Hylkje is geboren rond 1625.
Op 19 juni 1658 worden in Doniawerstal Lou Stoffels en Pieter Luiwes aangesteld tot voogden
over Greelt, 20 jaar, weeszoon van Jucke Meyes bij wijlen Thrintie Wlckes. Vader Jucke trouwt opnieuw.
Jucke, wonende te Broek, vader van Greelt, zijn zoon bij Trijntje Wlckes, zendt een rekening (sedert 3 juni 1658) naar Louw Stoffels en Pieter Lieuwes. Greelt is dan 23 jaar.

Op 27 oktober 1665 worden Jucke Meyes te Broek en Heere Lolckes te Legemeer aangesteld tot voogden over Griet, de weesdochter van wijlen Jenne Ottes.
Op 20 april 1670 vervangt oom Rentke Meyesz de overleden Juucke Meyes als voogd over Grietie, 12 jaar, weesdochter van Jenne Ottes en Trijn Meyedr.
Op 6 juli 1674 worden in Doniawerstal Rintie Meyes en Greelt Juckes aangesteld tot voogden over de weeskinderen van wijlen Jucke Meyes en Hylck Idses.
In 1682 (RA DON O13 62) overleggen Rintie Meyes Hylckama te Broek en Grueelt Juckes te Joure rekeningen van hun voogdij over Idts, in zijn 24ste jaar, Meye en Grietje Juckes, de weeskinderen van wijlen Jucke Meyes bij Hylck Idses, die hertrouwd is met Marten Sytses. Het blijkt dat de kinderen mede-erfgenamen zijn geworden van hun tante Siouck Meyes.

In 1684 (RA DON O13 78) overleggen Rintie Meyes, huisman te Broek, en Grueelt Juckes te Joure de rekening van hun voogdij sedert 1682 over genoemde kinderen. Rintie wordt vervolgens van wege zijn hoge leeftijd van de voogdij ontslagen. De oudste zoon Idts Juckes is inmiddels meerderjaring en hij neemt de voogdij over zijn zus Griet Juckes op zich.


 
 • Zijn vader is:

 • Meye Greelts
  Geboren ongeveer 1580 . Man.
  Wonende te Broek als boer.
  Overleden in 1667 te Broek.

 • Zijn moeder is:

 • Grietje Heeres
  Geboren ongeveer 1590 . Vrouw.
  Wonende te Oppenhuizen en te Broek.

 

Gehuwd (1)

in 1639 te Langweer (gereformeerd) (zelf ongeveer 26 jaar oud) met de ongeveer 24-jarige:

 

Gehuwd (2)

in 1658 (zelf ongeveer 45 jaar oud) met de ongeveer 33-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl