--- NAVIGATIE ---

Anne Martens   

 

Anne Martens


Geboren ongeveer 1610 als eerste kind. Man.
Wonende te Tjerkgaast als boer.

In 1663 (RA DON O10 nr 29) verzorgen Anne Martens en Hans Tyetses als voogden over de weeskinderen van Neeltie Sytses bij haar eerste man Meynt Martens te St. Nicolaasga een scheiding met Jolle Wybes, tweede man en weduwnaar van Neeltie, mede vanwege zijn vier kinderen bij haar. Broer Tyetses tekent de akte voor Hans Tyetses.

In 1665 RA DON O11 nr 10) wordt de nalatenschap beschreven van wijlen Broer Tietses te Doniaga, eerst gehuwd met Ede Annes, daarna met Wyts Meintsdr, zijn weduwe. Beschreven wordt een vordering uit 1654 groot 100 goudg. van Wyts Meintes op Anne Martens.

In 1665 (RA DON O11 nr 2) overleggen Wits Meintedr, weduwe van Broer Tietses, mede vanwege haar kinderen en bijgestaan door haar mans broer Hans Tietses te Joure, en de kinderen en erfgenamen van Anne Martens namelijk Rincke Martens als man van Jay Annes, Sytse Gerbens als man van Anthie Annes en Gatse Edes als man van Rinck Annes een rekening van de overleden voogden Broer Tietses en Anne Martens over Marten en Ints, de weeskinderen van Meint Martens en Neeltie Sitses. Daarna wordt oudoom Hans Tietses voogd over de kinderen die beiden boven de 14 jaar zijn.


 
 • Zijn vader is:

 • Marten Idses
  Geboren ongeveer 1575 . Man.
  Wonende te Doniaga, te Noordwolde (H.O.) en te Tjerkgaast.
  Overleden voor 1639 te Tjerkgaast.

 • Zijn moeder is:

 • Barber Agges
  Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.
  Overleden 99 april 1655 te Tjerkgaast.

 

Gehuwd

op maandag 3 april 1634 te Doniawerstal (zelf ongeveer 24 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl