--- NAVIGATIE ---

Rienck Ruurds   

 

Rienck Ruurds


Geboren ongeveer 1610 . Man.

In 1667 (RA IDA N1 461) kopen Ruird Riencks en vrouw te Warga twee kamers aldaar, het westereind van een huis waarvan Rienck Ruirds het oostereind bezit, van de kerkvoogden en diakenen voor 82 gg.

Deze Rienck Ruirds is de meest aannemelijke Rienck als vader van Isbrant, meer is het nog niet.
Van Rienck zijn twee kinderen bekend:
1 Ruurd Rienx, boer, wonende te Warga en te Wartena, is geboren rond 1640. 2 waarschijnlijk Ysbrand Rienx is geboren rond 1645.

 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl