--- NAVIGATIE ---

Paulus Jans (Pouwels)   

 

Paulus Jans (Pouwels)


Man. Wonende te Hartwerd als boer.
Overleden 1618 te Hartwerd.

In 1637  overleggen Taede Taedes te Longerhouw en Jelbe Mirx te Witmarsum een rekening van hun voogdij over Tjaerd, weeszoon van Pouwels Jans en Trijntje Taedes, te Hartwerd; de zonen Meinert en Jan Pouwels zijn al meerderjarig.

 

 

Gehuwd

op woensdag 30 januari 1608 te Wonseradeel gerecht met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl