--- NAVIGATIE ---

Wybe Heynsz   

 

Wybe Heynsz


Man. Wonende te Witmarsum.
Overleden 1671 te Witmarsum.

In de jaren 1630-'44 is broer Wybe Heyns te Witmarsum medevoogd over de jongste weeskinderen van Hein Folckerts en Teth Alledr aldaar.
In 1647  kopen Wybe Heynsz en Auck Tiaerdtsdr te Witmarsum voor de ene helft en Pyter en Sioerdt Tiaerdts, gebroeders te Saard, voor de andere helft 7 pm weideland, vrij van huizing, aan de gebuurte Cnossens van Tiete Edis Hoytema, Sipke Anis Cnossens en Thomas Wpkis Hoytema voor 175 goudg. per pondemaat.

 

 

Gehuwd

op donderdag 3 februari 1628 te Wonseradeel gerecht met :
  • Auck Tyaerdtsdr
    Geboren als eerste kind. Vrouw. Wonende te Zaard.
    Overleden 1679 te Arum.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl