--- NAVIGATIE ---

Feike Wytses Rollema   

 

Feike Wytses Rollema


Geboren ongeveer 1605 . Man.

Woont te Kubaard en te Welsrijp
Overleden voor 1657 .

In 1628 (RA HEN K11 2) huurt Jetze Tyaerdtz te Welsrijp een sate van Feycke Wytzez Rollema aldaar.

Op 19 februari 1657 worden Harmen Wytses te Kubaard en Douwe Douwes te Minnertsga aangesteld tot voogden over Rinnert Feickes te Minnertsga, broer van Watse Feickes (en voor Rinnert en Dirck Jacobs) in verband met de verkoop van de sate te Kubaard die is nagelaten door Wytse Rinnerts Rollema, rechter en ontvanger van Kubaard.

Feike trouwt op zondag 7 januari 1624 in Wonseradeel (derde proclamatie in Wonseradeel op 4 december 1623) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Syts Watses.

 
 • Zijn vader is:

 • Wytse Rennerts Rollema
  Geboren ongeveer 1578 . Man.

  Woont te Kubaard
  Beroep rechter, ontvanger en boer

 • Zijn moeder is:

 • Gerbrich Feckes
  Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.

  Woont te Kubaard

 

Gehuwd

op zondag 7 januari 1624 te Wonseradeel (zelf ongeveer 19 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl