--- NAVIGATIE ---

Yde Uilkes Swaga   

 

Yde Uilkes Swaga


Geboren ongeveer 1602 als vierde kind. Man.
In leven dorpsrechter en schrijver van een compagnie.
Overleden op zondag 25 juli 1638 . Begraven te Teroele.

Yde Uilkes Swaga is overleden in 1638 (kinderloos).
Op 5 mei 1642 (RA DON O5) overleggen Suffridus Lyclema, grietman van Ooststellingwerf, en Laelius Swaghe de rekening van wijlen Tarquinius Svaga, bijzitter van Doniawerstal, van diens beheer van de nalatenschap van Ede Wlckes Swaga. De bijzitter had uit die boedel de sate en landen overgekocht voor 7000 carg. en van de verkoop van de landen in Hemelumer Oldeferd van Edes vrouw 3454 carg. gebeurd, maakt 10454 carg. Er waren uitgaven aan rente van een vordering van Gerryt Wlckis en 1260 carg. ter aflossing van een vordering van Cornelia, Anne Wlckis' weduwe; in totaal 5452 carg. Er blijft 691 carg. over, te verdelen onder de erfgenamen: wijlen de bijzitter,  Gerryt Wlckis ende erfgenamen van Anne Wlckis. Volgens een akte van verdeling van 26 augustus 1638 was er voor de halfzuster en -broers niets over om te verdelen. Tot slot doen Sybren, Eelcke en Noolcke Wlckis afstand van eventuele aanspraken op de nalatenschap van Ede, zij stellen zich tevreden met de huisraad die zij ontvingen.

 
 • Zijn vader is:

 • Uilke Gerrits
  Geboren ongeveer 1565 als eerste kind. Man.
  Wonende te Boornzwaag.
  Overleden in 1617 .

 

Gehuwd

met :
 • NN
  Geboren ongeveer 1605 . Vrouw.
  Wonende te Hemelumer Oldeferd.

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl