--- NAVIGATIE ---

Frederik Hillema   

 

Frederik Hillema


Man. Overleden 1636 .

Al aan het begin van de 17de eeuw kocht Gellius Hillema, raadsheer in het Hof van Friesland, veengronden in de omgeving van Rottevalle en Drachten, bekend onder de naam Folgeravenen. Hij kocht deze aan met het doel ze te exploiteren. Na de dood van Gellius in 1625, volgde zijn zoon Frederik hem als eigenaar op. Hij trouwde met Fokje van Sminia maar overleed reeds in 1636. Fokje hertrouwde met Philip Ernst Vegilin van Claerbergen. Via vererving zijn aandelen in de onderneming van de Folgeravenen in handen gekomen van Johan Vegilin van Claerbergen

 
  • Zijn vader is:

  • Gelius Hillema
    Man. In leven raadsheer in het Hof van Friesland.
    Overleden 1625 .

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl