--- NAVIGATIE ---

Eelke Eelkes Bruynsma   

 

Eelke Eelkes Bruynsma


Geboren ongeveer 1600 . Man.
Overleden ongeveer 1658 te Ypecolsga.

Notitie bij Eelke:
In 1630 staan Eelke Eelkes en Grietje Pieters ingeschreven in het register van de R.K. Broederschap van de Allerhieligste Rozenkrans in Friesland.
In 1657 wordt Eelke Eelkes Bruynsma noig genoemd als curator over de minderjarige kinderen van zijn broer Pals, maar hij is kort daarna overleden. Op verzoek van Tiepcke Pieters, als oom en curator over Hetske en Hiltje Eelkes, van Anske, Eelke, en Pieter Eelkes, en van Laas Auckes als man van Aukje Eelkes, allen kinderen en erfgenamen van Eelke Eelkes en Grietje Pieters, wordt op 6 maart 1661 de inventaris van het sterfhuis opgemaak. In deze inventaris onder meer de sate en landen te Ypecolsga, groot 72 pm (stem 5), waar 20 koeien worden gemolken. Op 9 april 1661 vindt een scheiding en deling plaats, waarbij elk van de zes kinderen ouderlijke goederen ter waarde van 233 GG. ontvangt.

 

 

Gehuwd

ongeveer 1630 (zelf ongeveer 30 jaar oud) met de ongeveer 25-jarige:
 • Grietje Pieters
  Geboren ongeveer 1605 . Vrouw.
  Overleden voor 1659 te Ypecolsga.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam: geb.plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Hetske Eelkes Ypecolsga  - -1676         
  Pijter Eelkes   ca.- -1685 Ypecolsga Mary Ui... 2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl