--- NAVIGATIE ---

Tarquinius Ulrici (Tierck)....   

 

Tarquinius Ulrici (Tierck) Swaga


Geboren voor 1592 als eerste kind. Man.
Wonende te Boornzwaag en te Teroele als dorpsrechter van Boornzwaag, bijzitter van Doniawerstal en boer.
Overleden in 1642 .

In 1618 trouwt Tarquinius (derde proclamatie Doniawerstal in juli 1618) met Reinskje.

In 1618 (RA DON T3 39) koopt Tarquinius Ulrici, dorpsrechter van Boornzwaag, Rommertsmasate te Teroele, groot 50 pm. met 1 pm. in De Dijken, van Trijnke Douuedr, weduwe van Claes Harmens, voor 2588 gg. en 7 st. De boerderij was bezwaard met een eeuwige rente aan Walte Hettinga, mederechter van Doniawerstal. Deze laaste opponeerde zich wegens de "roeijenge ende het aengewas" van zijn 7 pm. aan "peeckegraff in de Wellebrech" en wegens "den rechter roeijenge" van 3 pm., ook in de Wellebrech, en wegens zijn recht van "naemaijenghe".

In 1640 is de bijzitter Tarquinius Swaga eigenaar van stemmen 1, 6, 7 en 11 van Boornzwaag en van stem 9 van Teroele, waar hij zelf boert.


 
  • Zijn vader is:

  • Uilke Gerrits
    Geboren ongeveer 1565 als eerste kind. Man.
    Wonende te Boornzwaag.
    Overleden in 1617 .

 

Gehuwd

in 1618 te Doniawerstal (zelf ongeveer 26 jaar oud) met de ongeveer 23-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl