--- NAVIGATIE ---

Anne Ruyrts   

 

Anne Ruyrts


Man. In leven boer op stem 21 van Nijland (1640).

Notitie bij Anne:
In 1640 is Anne boer op stem 21 van Nijland.

In 1671 (RA WYM Q11 224) wordt de weesrekening vanaf 1663 overlegd van de voogdij die Sicke Wybes te Hidaard voerde voor de broer van zijn vrouw Mirck Annes, jongste zoon van Anne Ruyrds en Aedwer Pieters Wigmana te Nijland. Er zijn inkomsten van huur van 4 gg. per jaar van Pieter Gatses; aangetroffen wordt een kontrakt van 29 augustus 1660 en liquidatie van 30 oktober 1668, en blijkens verdeling met zijn broer Hille Annes komt het weeskind 1450 gg. toe.
In 1671 rekent Imk Annesdr, weduwe van Sikke Wybes, bijgestaan door Gerleff Tiernes Gerlsma, koopman te Bolsward, af met de dan meerderjarige Mirk Annes te Sensmeer.

 

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl