--- NAVIGATIE ---

Saecke Baesen   

 

Saecke Baesen


Geboren als derde kind. Man. Wonende te Zaard.

In 1629 wordt de nalatenschap beschreven van Saecke Baesz ten huize van diens weduwe Anke Gerrits op verzoek van Piter Baesz onder de klokslag van Bolsward als oom van Bae en Sydts Saeckes.
Syluer ende juwelen: vier gouden ringen, twe siluere kindere penningen met randen ende aen de eene een ketting.
Vastgoed: 1 pm te Kornwerd, gebruikt door Sycke Fransz; schulden: 200 goudg. bij Pyter Baesz, 50 goudg. bij Hylck Tiaerdts te Saard, 50 goudg. bij Pyter Siuerdtz te Saard.

In 1630  procedeert Antie Gerrytsdr, weduwe van Saecke Baes, tegen Pyter Baesz te Saard. Overlegd wordt een extract uit Saeckes inventaris inzake diens schuld van 200 goudg. bij Pyter. Antie betoogt dat Pyter vanouds 300 goudg. in bewaring had van Saecke. Ook had Pyter landhuur van Saecke ingebeurd en had Saecke voor Pyter een nieuw huis te Saard getimmerd van wel 100 carg. en hem "een seer heerlycke schone cantoor" geleverd ter waarde van wel 25 carg. dat hij, Saecke, in Amsterdam had gekocht. Voorts had Pyter ten behoeve van Harinch Baesen hoed en band gemijnd in Saeckes boelgoed ter waarde van 7 carg. maar daarvoor 2½ carg. neergeteld. Ook argumenteert Antie dat het zijn "geen meer als blauwe bloemen die [gedaagde Pyter] is stroyende".
Thomas Wpckes Cnossens, onder de klokslag, 60 jaar, verklaart dat Saecke en zijn broer Haring 12 à 13 jaar geleden een huis hadden getimmerd. 
Pyter Sioerdts, te Saard, circa 48 jaar, neef van Saecke en Pyter Baes, verklaart dat partijen, samen met hun zuster en broer, ½ pm te Kornwerd bezitten, gebruikt door de zoon van Claeske Watses die huur afdraagt aan Pyter en zijn zuster Botke. Ook is er bezit van 3½ pm dat jaarlijks 12 goudg. aan huur doet. Sicke Fransz te Kornwerd, geen familie, 44 jaar, verklaart dat hij 12 goudg. huur heeft afgedragen. Hylck Tiaerdt Sioerdts weduwe te Saard, 60 jaar, verklaart dat zij (evenals de anderen) wel van de vrouw van Pyter Baes had gehoord dat die 300 goudg. van Saecke in bewaring had. Wpcke Johannes Cnossens onder de klokslag van Bolsward, 32 jaar oud, oomzegger van Pyter en Saecke, verklaart dat Saecke 4 of 5 jaar voor zijn huwelijk een huis had getimmerd.

Uitspraak: Antie moet Pyter de 200 goudg. voldoen.
Volgt nog een deklaratie van (gerechts)kosten, ingediend door Pytter Baez te Saard voor ½ en Hendrick Greoltz te Witmarsum in kwaliteit voor ½.

 
  • Zijn vader is:

  • Bae Pieters
    Vrouw. Wonende te Wons (1578) en te Bolsward (1604).

  • Zijn moeder is:

  • Jel Clasedr
    Vrouw. Wonende te Bolsward (1604).

 

Gehuwd

op dinsdag 31 januari 1623 te Bolsward stadhuis met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl