--- NAVIGATIE ---

Upt Jouckesz.   

 

Upt Jouckesz.


Geboren ongeveer 1580 . Man.
In leven boer te Warnswerd.
Overleden in 1655 te Warnswerd.

Boer te Wanswerd, 1640 op Schuyerdastate, stem nr. 11, eigendom van het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden. Koopt 1631 voor f 950 van zijn voorkinderen Joucke, Hiske, Antie en Siouck Wpts vijf pm. land, gelegen te Berlikum in een stuk van 10 pm., genaamd de Berten, waarvan hijzelf de wederhelft bezit (3e procl. 21 juni 1631). Test. 16 maart 1632 (HvF civ. doss. 212-20); WON C6 d.d. 3 feb. 1616 (koop f 7 eeuwige rente). Lid Doopsgezinde gemeente te Hallum 1655.
 

 

Gehuwd

ongeveer 1602 (zelf ongeveer 22 jaar oud) met :
 • Syts Piersdr.
  Vrouw. Overleden 1616 te Warswerd.

  Zij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 • 6 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Joucke Upts ca.  -1604      -1648   Kinsk R... 2
  Hiscke Upts ca.  -1606      -1668 Dokkum Eelcke ... 1
  Antie Uptsdr. ca.  -1608 Wanswerd     Watse R... 4
  Sjouck Upts ca.  -1610             
  Pier Upts ca.  -1613      -1631         
  Sytske Upts  - -1616 Warnswerd  - -1670         

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl