--- NAVIGATIE ---

Jildou Sythies   

 

Jildou Sythies


Geboren ongeveer 1580 . Vrouw.
Overleden in 1656 .

Teroele (5) ... Wapen uit het Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel, door de Haan Hettema.

Benedix Epes, zoon van Epe Hettinga, wordt in 1505 edelman in Doniawerstal genoemd en woont waarschijnlijk in Teroele. In 1495, als hij tijdens de partijtwisten gevangen genomen wordt, verblijft hij in zijn voorvaderlijke dorp de Hommerts in Wymbritseradeel.

In 1543 is zoon Walte Benedix eigenerfde in Teroele. In 1578 wordt zijn zoon Tiete Waltes van Hettinga voor 3 caroligulden aangeslagen en in Teroele behoorde hij bij de drie rijksten. In 1580 wordt deze Tiete Waltes van Hettinga als grietman van Doniawerstal genoemd, maar hij wordt in datzelfde jaar doodgeschoten.

De sate gaat naar zijn broer Epe Waltes die rond 1583 kinderloos overlijdt. In een ongedateerd testamentontwerp uit het einde der 16de eeuw vermaakt hij ôdie sate ende staten ter OelÆ aan Walte Benedix, zijn broeders zoon.
De weduwe van Walte Benedix van Hettinga, Jildouw van Hettinga, is in 1640 met haar kinderen eigenaresse van Hettinga state in Teroele.
 

 

Gehuwd

ongeveer 1600 (zelf ongeveer 20 jaar oud) met de ongeveer 25-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl