--- NAVIGATIE ---

Meye Greelts   

 

Meye Greelts


Geboren ongeveer 1580 . Man.
Wonende te Broek als boer.
Overleden in 1667 te Broek.

Meye was gebruiker van stem 34 van Broek.

Meye trouwt in 1608 (derde proclamatie Doniawerstal april 1608) met Grietje Heeres.

In 1635 worden Meye Greolts en Seerp Heris bedankt als curatoren over Siouck Galles, nu vrouw van Agge Seerps.

In 1667 regelen de erfgenamen van Meye Greolts, namelijk Jucke, Rincke en Anne Meyes, Enne Baukes, uit naam van zijn vrouw, Ype Olpherts vanwege Siouck Meyes, Harmen Lyckles uit naam van zijn kinderen en Heere Lolckes als voogd over de weeskinderen van Jenne Ottes en Trijn Meyes, de verdeling van de nalatenschap van Meye.


 

 

Gehuwd

in 1608 te Doniawerstal (zelf ongeveer 28 jaar oud) met de ongeveer 18-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl