--- NAVIGATIE ---

Hetske Anskes Bruynsma   

 

Hetske Anskes Bruynsma


Vrouw. Overleden ongeveer 1613 te Sandfirdum.

Notitie bij Hetske:
In 1613 vinden inventarisatie en verdeling plaats ten huize van Ocke Ockes te Sandfirden van de door hem en wijlen zijn vrouw Hetske bezeten goederen waarbij Anske Bockes in diens kwaliteit van curator over de nagelaten weeskinderen aanwezig is.

Op 14 mei 1611 vindt er scheiding en deling plaats tussen enerzijds Hans Hanses en Walle Tiepckes als curatoren over Eelke Tiepckes nagelaten weeskinderen, en anderzijds Hets Anskes. In deze scheiding worden ook de goederen betrokken, welke die weeskinderen op 21 maart 1607 uit de nalatenschap van hun grootvader van vaderskant waren toegewezen. Hets wordt hierbij geassisteerd door haar vader Anske Bockes.

In 1622 legt Anske Bockes als ÆoldvaderÆ en curator financieele verantwoording af aan zijn kleinzonen Pals en Eelke Eelkes.
Pals is dan 23 jaar en wordt geassisteerd door Johannes Johannes Rispens, burger van Bolsward.
Op 12 oktober 1625 onderschrijft het Hof van Friesland de meerderjarigheid van Eelke Eelkes.

 

 

Gehuwd (1)

met :
 • Ocke Ockes
  Geboren ongeveer 1580 . Man.
  Overleden na 1640 .

 

Gehuwd (2)

in 1598 met :
 • Eelke Tjepkes
  Man. Overleden 1607 te Indijk.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Pals Eelkes ca.  -1599 ca.  -1656 Bolsward       
  Eelke Eelkes ca.  -1600 ca.  -1658 Ypecolsga Grietje... 2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl