--- NAVIGATIE ---

Sipck Sibbles   

 

Sipck Sibbles


Vrouw. Overleden voor 1632 te Abbega.

Notitie bij Sipck:
In 1616 (RA HEN K10 17) kopen Bocco van Burmania, grietman van Hennaarderadeel, en Frauw van Burmania de sate Rispens te Oosterend, circa 42 pm., inclusief huis van Sipck Sibledr, vrouw van Peter Tiaerdtsz, te Abbega voor 4500 gg. Sible Hilles (Buwalda) legt het niaar en wordt zo eigenaar van boerderij Rispens (GJB 2013 - Rispens).

 
 • Haar vader is:

 • Sible Gatses
  Man. In leven boer te Buwaldaburen, stem 29, onder Tjerkwerd.
  Overleden op woensdag 29 februari 1584 . Begraven te Tjerkwerd.

 • Haar moeder is:

 • Sye Andeles Rispens
  Vrouw. Overleden op dinsdag 7 oktober 1603 . Begraven te Tjerkwerd.

 

Gehuwd/relatie

met :
 • Pieter Tjaerds Wigmana
  Man. In leven boer vanaf ongeveer 1606 te Abbega op de Wigmana sate.
  Overleden voor 1632 te Abbega.

 • 2 kinderen uit dit huwelijk/relatie:
  voornaam:  geboren:    geb.plaats:  overleden:  plaats:  partner:    kinderen:
  Edwer Pieters ca.  -1596 Abbega ?    -1663   Anne Ru... 3
  Aukje Pytters  - -1600   ca.- -1670 Roodhuis Jan Tho...   

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.andela.nl