--- NAVIGATIE ---

Wytse Sieuwkes   

 

Wytse Sieuwkes


Geboren als vijfde kind. Man. Overleden voor 1608 .

In 1608 (RA WON S9 nr 26) overleggen oom Nolle Syuckis en grootvader Jelmer Claeses te Tjerkwerd als voogden over Syucke, weeszoon van Wytse Syuckes en Impck Jelmers een rekening van hun administratie sedert 19 november1606 van de nalatenschap van zijn vader en grootmoeder.

In 1610 (RA WON S11 nr 26) overleggen Nolle Syuckes te Tjerkwerd en de erfgenamen van Jelmer Claas aldaar een rekening van hun voogdij sedert 1608 over Syucke Wytzez te Lonye onder de klokslag van Bolsward. In 1608 bedroeg het tegoed van het weeskind 784 goudg. Nolle kwiteert voor ontvangst van 327 goudg. van genoemde erfgenamen.

In 1616 (RA WON S17 62) de volgende weesrekening door Nolle Syuckes. Syuecke Wyties, te Exmorra, is dan circa 23 jaar. 

  • Zijn moeder is:

  • Doetje Oeges (Algera)
    Geboren ongeveer 1530 . Vrouw.
    Wonende te Eemswoude onder Tjerkwerd als boerin.
    Overleden in 1603 .

 

Gehuwd

in 1591 met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl