--- NAVIGATIE ---

Lisbet Scheltes   

 

Lisbet Scheltes


Vrouw. Overleden op maandag 18 september 1606 te Engelum. Begraven te Menaldum.

Kiest 1588 met zuster Bauck, mede voor hun jongste zuster Tyets, Hottse Aysma en Tyetse Offkes, beiden te Beetgum, tot curatoren, wegens overlijden van de vorige curatoren Syuerdt Ryurdtsz en Laes Feddez.

Haar kinderen zijn o.m. eig. van 12½ pdm in Watzamazate te Arum, gebruikt door Gerloff Piersz; van ruim 18 pdm "in Siuw Piers sate" te Dijksterhuizen en 29 pdm in de zate te Engelum die Romcke Gerloffsz gebruikt. MEN I3 191 (1608).
 

 

Gehuwd (1)

met :

 

Gehuwd (2)

in 1590 met :
 • Jelte Piersz.
  Man. Wonende te Kimswerd, laatst te Menaldum als boer.
  Overleden ongeveer 1594 .

  Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 • 1 kind uit dit huwelijk:
  voornaam: partner:    kinderen:
  Tyamcke Jeltedr. Rinse A... 3

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl