--- NAVIGATIE ---

Dieuwke Reyloffs   

 

Dieuwke Reyloffs


Geboren als eerste kind. Vrouw.

In 1611 (HvF WW6 461) hervat Wigle Buygers uit naam van zijn vrouw Elysabeth van Ockingha het proces van wijlen haar vader Lolle van Ockingha tegen Jan Symonsz te Mantgum. Het gaat over huuropzegging van de sate te Mantgum die Jan Symonsz gebruikt en waaronder patronaatslanden vallen. Voorheen, aldus Jan, was zijn vrouws broer Jouw Reyloffs hier boer en ook haar voorouders langer dan 100 jaar. Jouw had de huizing verkocht aan Jan Symonsz voor 2500 goudg. met instemming van impetrants moeder His van Heringha die daarbij 150 goudg. als geschenk kreeg. Ook had Reyloff Jans haar indertijd geld geleend. Het Hof acht impetrant niet bezwaard en veroordeelt Wigle in de kosten.
In 1620 (RA HEN I6 206) zijn Dueckle Gerrytz te Bozum en Jan Symonz te Mantgum, ooms en voogden van de nog minderjarige kinderen van Jan Reyloffs Mollema.
In 1621 (HvF WW12 559) procedeert Jan Simens te Mantgum vanwege zijn vrouw Dieuw Reyloffsdr en vanwege Douwe Seerpsz Andela die mede-erfgenaam was geworden van zijn vrouw Tyedke Pieters Popma en voor de overige erfgenamen van Reyloff Jansz te Mantgum tegen Viglius van Buygers als man van Elisabeth Ockinga die erfgename was van Rixt Jans Hoytema, weduwe van Sasker Heins over een schuld van 10 januari 1569 van 200 goudg. van die Rixt bij Reiloff Jans en vrouw. Jan had tot 1611 jaarlijks 14 goudg. ingehouden op zijn landhuur (kennelijk de rente van die lening). Jan wordt niet ontvankelijk verklaard.
 

 

Gehuwd

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl