--- NAVIGATIE ---

Hessel Douwes   

 

Hessel Douwes


Geboren ongeveer 1553 . Man.
Wonende te Kubaard als boer op Hobbemastate te Kubaard.
Overleden ongeveer 1645 .

Het huis is na Hessels dood beschreven als: "Huis en hooiberg op Hobbema sate". De huizinge was in 1645 bezwaard met een rente van fijf goudguldens (28 stuivers tegen een gewone Carolusgulden van 20). Er behoorde toen 90 pondemaat (ca.30 ha.) grond bij de boerderij.


 

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl