--- NAVIGATIE ---

Seerp Bokkes Scheltinga   

 

Seerp Bokkes Scheltinga


Man. Overleden 1605 te Arum Scheltingasate.

In 1605  wordt te Arum de nalatenschap beschreven van Seerp Bockez op aangeven van de weduwe Syouck Pietersdr. Erven zijn zoon Bocke Seerpz en dochters Inpck Seerpdr, vrouw van Rintse Douues, en Sas Seerpsdr, bijgestaan door haar oom en voogd Siuerdt Pieters, van Saard.

Er zijn 11 melkkoeien; de huizing te Arum "met de berg, ringmuer, d'hovinge ende beplantinge" en 46 pm van de sate is eigen.
Inbreng van Syouck: circa 20 pm te Friens, van haar ouders bij huwelijk meegekregen, 175 goudg., 1/3 van 20 pm te Baburen onder Tjerkwerd in de sate van Taeckle Taecklis, van haar ouders geërfd en verkocht voor 318 goudg. en 4½ pm te Knossens, gebruikt door Pieter Hayes, ook geërfd van haar ouders. Seerp had land te Westhem ingebracht dat was verruild voor land in hun eigen sate met bijbetaling van 1000 goudg. als toehaak en voor konsentkosten. Voorts 5 pm te Nijland. Siuerd Johannes en vrouw waren mede-erfgenamen van Seerps moeder.

 

 

Gehuwd/relatie

in 1575 met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl