--- NAVIGATIE ---

Sjoerd Pieters (Siuerdt Pi....   

 

Sjoerd Pieters (Siuerdt Pittersz) (Saarda)


Geboren ongeveer 1550 . Man.
Wonende te Saard.
Overleden op woensdag 7 mei 1608 te waarschijnlijk Saard onder Bolsward. Begraven te Bolsward (Martinikerk).

Sjoerd is geboren rond 1550, is overleden op woensdag 7 mei 1608 (het jaartal op de grafsteen is niet goed leesbaar), is begraven te Bolsward (Martinikerk).

In 1578 wordt Syuerdt Pieterz onder de klokslag van Bolsward aangeslagen voor 3 carg. in de personele impositie.
In het register staat hij vlakbij Upcke Annes van Knossens. Knossens ligt evenals Saard ten zuidoosten van Bolsward. Sioerdt woonde waarschijnlijk dan ook op Saard.

In 1585  Syurdt Pieterz tot Saerdt onder de klokslag van Bolsward contra Sipke Syuerdtsz vanwege zijn vrouw Tett Dotsedr en, met Hans Lens, vanwege Trijn Tomans.
Beide vermeldingen betreffen onze man. De volgende echter n.a.w. diens naamgenoot die binnen de stad Bolsward woonde.
In 1582  de crediteuren van Syurdt Gerbrantz Beyma contra Heyn Jans en Adam Bottez, beiden te Bolsward, [mede] vanwege Syurdt Pieterz.

Het familiegraf van de Saarda's wordt gedekt door een grote zerk en ligt in het voorkoor van de Martinikerk te Bolsward.


 

  • Zijn moeder is:

  • NN
    Vrouw.

 

Gehuwd/relatie

ongeveer 1570 (zelf ongeveer 20 jaar oud) met de ongeveer 15-jarige:

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.ysa.nl