--- NAVIGATIE ---

Rennert Franses Rollema   

 

Rennert Franses Rollema


Geboren ongeveer 1550 . Man.
In leven gedeputeerde staat van Friesland.
Begraven te Bolsward.

In 1594 (RA HEN K7 64v) kopen Johannes Idsz en Goyck Johannesdr te Bolsward de helft van een sate te Oosterend, gebruikt door Harmen Haerckes, van Rennert Fransz Rollema.

Deze familie Rollema is afkomstig van Rollema sate te Gauw. Stamvader zou zijn Tzumma Rennertsz, in 1511 boer/eigenaar aldaar.

1613: HEN K 9, blz. 402. Frans Rinnertz. Rollema te Bolsward koopt: 50 st. jaarlijkese eeuwige rente uit een sate te Gaast onder Kubaard; bewoner Wijtze Rinnertz. Rollema; Frans bezit land in deze sate, dat hij heeft gerfd van zijn ouders, Rinnert Fransz. Rollema en diens 1e vrouw Suob Wijtzedr Rollema.
 

 

Gehuwd

ongeveer 1573 (zelf ongeveer 23 jaar oud) met de ongeveer even oude :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl