--- NAVIGATIE ---

Wybrand Sjoerds   

 

Wybrand Sjoerds


Man. Wonende te Harlingen als notaris en "gesworen bode en rentmeester" in Harlingen en ook ontvanger-generaal van het land buitendijks..

Yn 1574 (26 okt.) waerd syn ynboel beskreaun op forsiik fan Yde Claess. en mr. Dierck Pyers as folmachten fan Syoerd Anes en Goyck Wybrandts. De ālden fan mr. Wybrand.
 

Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).
  • Zijn vader is:

  • Syoerdt Annesz.
    Man.
    Hij is een afstammeling van Gerlof Piers (Vader van Grutte Pier).

 

Gehuwd/relatie (1)

met :

 

Gehuwd/relatie (2)

met :

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl