--- NAVIGATIE ---

Gerrits Renkes   

 

Gerrits Renkes


Geboren ongeveer 1535 . Man.
Wonende te Boornzwaag.
Overleden voor 1598 .

In 1560 (HvF YY6 126) wordt van Gerrit Reynckesz en Tjalcke Fongersz verlangd dat zij een rekening overleggen van de administratie van het kerkegoed.
In 1569 (HvF YY6 28) eist Rincke Rommertsz dat Gerrit Renckez een rekening overlegt van zijn administratie sedert 1560 van de [vermoedelijk kerkelijke] gemeente van Boornzwaag.

In 1578 wordt Gerryt Rynckis te Boornzwaag aangeslagen voor 30 st. in de personele impositie. [De hoogste aanslag van het dorp].
In 1582 (HvF YY 13 226,237) treedt Gerryt Rinckez een keer op als volmacht van Doniawerstal en ook een keer als volmacht van Boornzwaag.
In 1598 (HvF WW 3 295) procederen Heyne Jans Loo en Jetz Solckedr te Oldeouwer tegen Wlcke Gerrytz voor zich en vanwege de andere erfgenamen van Gerryt Rinckez, zijn vader, over afdracht van schatting. Heyne had enkele jaren eerder percelen land gekocht in Ebe Jetties stelle te Oldeouwer waaronder 4½ pm in een stuk van 18 pm, genaamd de Galtewarren, gemeenschappelijk bezit met de erfgenamen van Gerryt Rinckesz. De koper had schatting afgedragen, en wel 6 stuivers voor elke pondemaat, en wil die floreenbelasting nu (deels?) verhalen op Gerryts erfgenamen. Medegedaagde Idzart Solckema is het er niet mee eens en betoogt dat Anne Tyercxz grootvader was van de gedaagden en hij wenst dat de eis voor wat betreft de medegedaagde erfgenamen van Tyerck Annes niet ontvankelijk wordt verklaard. Ook medegedaagde Wlcke Gerrytsz doet zijn zegje maar het Hof beslist dat de gedaagden Heyne Jans schatting moeten terugbetalen. Commentaar: Wanneer Idzart Solckema medegedaagde zou zijn dan was hij getrouwd met een dochter van Gerryt Rinckesz. Het lijkt er echter meer op dat hij als zwager Wlcke Gerrytsz te hulp schoot. 
  • Zijn vader is:

  • Renke Wols'
    Geboren ongeveer 1500 . Man.
    Wonende te Teroele.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl