--- NAVIGATIE ---

Houck Jelles   

 

Houck Jelles


Vrouw. Overleden voor 1564 .

In 1560 koopt Houck samen met haar man Douwe een stuk land, ongeveer 1 pondemaat groot, van haar zuster. Vier jaar later tekent Douwe alleen voor een eeuwige rente van drie goudguldens jaarlijks te betalen aan pastoor Wibe. Het is duidelijk: Houck is inmiddels overleden, Douwe kon optreden als eigenaar.
Het Hof van Friesland doet op 18 februari 1567 uitspraak over 21 dorpspriesters. Hierin worden pastoor Wijbe Tyepckezoon en heer Wierdt Tyommezoon, fikaris te Kubaard veroordeeld. De katholieke priester mag geen dienst meer houden. De mannen moesten binnen vier dagen het land verlaten, en mochten niet terugkomen.

 

 • Haar moeder is:


 • Vrouw.

 

Gehuwd

met :
 • Douwe Folckerts
  Man. Overleden ongeveer 1586 .

 • 2 kinderen uit dit huwelijk:
  voornaam:  geboren:    overleden:  partner:    kinderen:
  Folckert    - -1585 1
  Hessel Douwes ca.  -1553 ca.  -1645     2

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.boekhoudprogramma.nl