--- NAVIGATIE ---

Buwe Wytses (Homminga)   

 

Buwe Wytses (Homminga)


Geboren ongeveer 1530 als derde kind.

1573 (HEN K4 588): Buwe Witsez. te Nijland wordt voormomber over Simcke Simckez. en Jets Simckdr.

1576 (HEN K5 331): Buwe Wittyez. en Bonte Reynz. zijn voormombers over de weeskinderen kinderen van Ids Claesz en Eelck Wittyedr, echtelieden te Oosterend. Eelck is inmiddels hertrouwd met Gerryt Harmenz. (te Kubaard).

 

  • De moeder is:

  • NN
    Vrouw.

 

 

Personen gerangschikt op voornaam, achternaam of geboorteplaats, klik hier
Zoeken naar personen: hier

Home: https://www.ysa.nl/sta-data
E-mail: info@sta-data.nl

Sponsor: www.een-witte-raaf.nl